Search form

Apocalypse 17:1

Bwè Kui Dö Wêyê

1Na bör̂i mi na dèxâ rai pâr̂â angéla paxanii na ma kaar̂u pa tö xar̂a pâr̂â mwâ rhëë ka kanii na ma kaar̂u, mâ êr̂ê yè-nyâ, êr̂ê: «Mi cè göi pèri yè-i ké yè rhôôr̂u bwè-ré ka kui dö wêyê ka yaané vi kwéjî, ö kâmö ré te rö bwêêwé pâr̂â kar̂ö rhëë ka kau.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index