Search form

Apocalypse 17:8

8Wè ö bwâr̂âwê ré gè tö rhûû ka da pwêr̂ê nô, wè na dè mör̂u mâʼ xiréé, aè na dè yèri-e xina, aè nè yè mâ vi rua mi tëë xè-i léwé néwô ka tö vè tù, mâ wê vi na yerii. Cér̂é yè bör̂i cêrhö na pâr̂â kâmö ré cuè rö-a bwêê jë, pâr̂â kâmö ré é da tö vi yu néé-r̂é rö-i pèci né mör̂u rhaavu rèi ökâré é yùè kavèè bwêê jë, cér̂é yè cêrhö na ké-r̂é tö rhûû bwâr̂âwê ré ka dè tö aau mâʼ xiréé, mâ ka wê yèri-e xina, mâ ka yè dè pwa tëë.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index