Search form

Apocalypse 18:10

10Aè cér̂é tömâ rö ka tö vè mwâi, xè-i ké bar̂a xé-r̂é xè-i bwêêpë xi-e, mâ êr̂ê: «Aauu mwêê! Aauu mwêê, xè-i népèè névâ ka kau, wè Babilona, népèè névâ ka mör̂ö! Wè na wê pwa yèr̂i-i na vi rhôôr̂u tèi rö rhaaxâ pè mèèxa!»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index