Search form

Apocalypse 18:12

12wè lèèwi mwâné mii, mâ mwâné mè, mâ pâr̂â pèyaa ka kau na pè urhii, mâ pâr̂â perle, mâ mwââlöö ka kôr̂ô bwêrê, mâ mwââlöö ka kar̂a, mâ mwââlöö ka mii, mâ pâr̂â kêê ka borhêê wânii, mâ pâr̂â kââ é waa xè-i pèè wâ bwâr̂âwê kau, mâ xè-i pâr̂â kêê wânii ka kau na pè urhii né mâ vaö mii, mâ dö vaö,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index