Search form

Apocalypse 18:15

15Gè yè da cêmèèr̂i-r̂é aau tëë! Cér̂é wê vi na pâr̂â kâmö pa vi rhöwöi pâr̂â kââ-ré, pa wê kigör̂ödiwi xè-i bwè kui dö wêyê, wè cér̂é bar̂a i bwêêpë xi-e. Cér̂é tââ vi yimémé,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index