Search form

Apocalypse 18:19

19Cér̂é bör̂i rhâi ö pâr̂â gwâ-r̂é pur̂uu jë, mâ aʼ, mâ tââ vi yimémé, êr̂ê: «Aauu mwêê, aauu mwêê, népèè névâ ka kau ré pè kigör̂ödiwi i lèèwi pâr̂â kâmö xi-e paxa wii na kwâ xé-r̂é rö nérhëë, aè na rhau vi mènii yè-è rèi rhaaxâ r̂ö pè mèèxa!»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index