Search form

Apocalypse 18:21

21Bör̂i dèxâ angéla ka mör̂ö, wè na pè dèxâ pèyaa, na ûr̂û pèyaa ka kau pè pwavii bélé mâ yer̂e rö nérhëë, êr̂ê: «É yè yapurhâi ûr̂û-ré bar̂ee Babilona népèè névâ ka kau, é yè rhâi vè cêê, aè é yè da tö rhûû-é aau tëë.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index