Search form

Apocalypse 18:23

23Nè yè da wér̂a tëë rö nénéviu né-i na mèèjar̂a mwââ kêmör̂u, aè é yè da pwêr̂ê tëë rö nénéviu né-i mêr̂ê aʼ i pâ paawè. Cér̂é pwa yèr̂i-i na pâr̂â kââ-ré, na pûû-é na ké pè kau-r̂é rö-a bwêê jë i pâr̂â kâmö ré vi rhöwö rö pwar̂a-i, mâ pûû-é na ké pè vi mür̂ü pâr̂â névâ wânii i pâr̂â yeyèè né bâô bwir̂i xi-i.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index