Search form

Apocalypse 18:3

3Wè na wê rhau bèi rö-i na pâr̂â névâ wânii xè-i divââ né vi rhôê né ké waa nô yaané i bwè kui dö wêyê, wè na waa nô ka yaané cér̂é pâr̂â ör̂ökau rö-a bwêê jë, aè cér̂é kigör̂ödiwi i lèèwi na pâr̂â kâmö paxa vi rhöwö rö-a bwêê jë xè-i awir̂è né vi pè vi or̂o kar̂ö bwè-a ka kui dö wêyê.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index