Search form

Apocalypse 18:8

8Tö ökâré, nè yè pwa yèr̂i-e na pâr̂â pèii xi-e tèi rö rhaaxâ nédaa, ökâré pèii mâ vi nénââwêr̂ê mâ aʼvè mêr̂ê, aè é yè kèr̂i virai-e i kêmör̂u, wè na mör̂ö na Bâô Ör̂ökau ré rhôôr̂u-é!»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index