Search form

Apocalypse 19:1

1Tèi nédèè pâr̂â kââ-ré, gö bör̂i pwêr̂ê mêr̂ê tëvë, na ûr̂û mâiaa i vi tëvë i pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé rö rua nékö. Cér̂é êr̂ê: «Aléluia! Na tö pwar̂a Bâô xé-ré na vi pè mör̂u mâ rhîrhér̂é mâ ar̂inadö,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index