Search form

Apocalypse 19:10

10Gö bör̂i bèi ria rö duö köwi-e mâ tâ nôô yè-è. Na bör̂i êr̂ê yè-nyâ na ce, êr̂ê: «Aè, koa yè waa, wè göru dè dui du kâmö yar̂i vèâ, mâ dui duarii vèâ gèré pâr̂â paxa pè ye vè avâr̂i Ièsu. Tâ nôô ria yè Bâô!»

Wè ko né pâr̂â nô é wê êr̂ê baayê rö-i pérövéta, wè ökâré ka ye vè avâr̂i Ièsu.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index