Search form

Apocalypse 19:15

15Na wê tù rua xè néwâ-ê na o taua ka dö kè cè ki pè ya pâr̂â névâ; aè nè yè mâ vi winô yè-r̂é xè-i mèèjö vaö; aè nè yè tegùyi kaa pwavii pwêê viné né vi rhôê i Bâô Katawaiwânii.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index