Search form

Apocalypse 19:20

20É bör̂i tuwir̂i bwâr̂âwê mâ pérövéta bar̂ee ka vee ré waa yawi pâr̂â pètâbâ rö némèè-è, cè ki pè vi mür̂ü pâr̂â kâmö ré cëi pètâbâ bwâr̂âwê, mâ cér̂é bar̂ee ré tâ nôô yè kaxoo-é, é bör̂i yer̂e-r̂u duö kâmö ka mör̂u rö kar̂ö rhëë kêmör̂u ré wér̂a xè-i sufre.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index