Search form

Apocalypse 19:4

4Bör̂i pâr̂â béâr̂i paxa rha kâmö na ma kavùè, mâ pa vùè bwâr̂âwê, wè cér̂é rhè nôô mâ tâ nôô ria yè Bâô, ce ré te rö kaa per̂e, mâ êr̂ê, êr̂ê: «Amen, Aléluia!»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index