Search form

Apocalypse 19:6

6Gö bör̂i pwêr̂ê mêr̂ê tëvë ré ûr̂û mâiaa i vi tëvë i pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, mâ na ûr̂û mar̂a kô i pâr̂â kwiè ka pôr̂ô, mâ na ûr̂û kûr̂û nör̂ö ka kô vè kau, na êr̂ê: «Aléluia! Wè na vi winô na ör̂ökau Bâô xé-ré Katawaiwânii!

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index