Search form

Apocalypse 2:10

10Koa yè bar̂a i pâr̂â kââ ré gè yè bwêêpë i. Tö rhûû, nè yè wè yer̂e bör̂i rai-ve na méavor̂a rö mwâ pö kâmö, cè ki waawaa yè-ve, aè nè yè mâ pârör̂ö na pâr̂â nédaa né pè bwêêpë-ve. Avâr̂i vèr̂i na gèi cêmè rö mé, gö yè bör̂i nââ yè-i bwaar̂a kör̂öna né mör̂u.”

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index