Search form

Apocalypse 2:13

13Gö tâwai wêê mwâ xi-i, wè dè ka tö-i kaa per̂e i méavor̂a. Aè gè dè tâ pâgür̂ü néé-nya, mâ gè da vi yiâ tâ néwèi yè-nya rèi pâr̂â nédaa i Anétipa, kâmö ka ye vè avâr̂i-nya, ré é yö vè mii-e rö pwar̂a-ve, rö ö kââ-ré na tö-i na kaa per̂e i méavor̂a.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index