Search form

Apocalypse 2:17

17“Ö kâmö ré wii na böödê, pwêr̂ê na ce ké êr̂ê i ko yè pâr̂â Ékalésia”.

“Ö kâmö ré vigâr̂â, wè gö yè mâ nââ ara-è mana ka é nââ uyûi, mâ gö yè nââ yè-è pèyaa ka uè, aè é yu rö bwêêwé pèyaa ré néé ka döwöö, ka é da tâwai i kâmö, na e rö na kâmö ré cëi.”»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index