Search form

Apocalypse 2:18

Vi Pur̂â Yè Ékalésia Rö Tuataira.

18«Yu vèr̂i na gèi yè angéla i Ékalésia rö Tuataira, êr̂ê:

“Ökââ pâr̂â kââ ré na êr̂ê na O i Bâô, ö ce ré wii na duö pièmè ka ûr̂û mèèjar̂a kêmör̂u, aè na ûr̂û vaö ka mii kar̂a na duö köwi-e xè ria, êr̂ê:

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index