Search form

Apocalypse 2:2

2Gö wê tâwai pâr̂â nêr̂ê-i mâ wakè xi-i, mâ ké bwêêpë xi-i mâ ké mör̂ö köiwaa xi-i, mâ ké viö xi-i rai ké yè cëi pâr̂â kâmö paxa yaané; aè gè wê cowa waawaa yè pâr̂â kâmö paxa êr̂ê, cér̂é aposetolo na ké-r̂é da ûr̂û-ré, gè bör̂i tâwai, êr̂ê, cér̂é vee;

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index