Search form

Apocalypse 2:23

23Gö yè mâ kâyâi yè pâr̂â pâlè-è cè ké-r̂é mé; aè cér̂é yè tâwai na pâr̂â Ékalésia êr̂ê gènyâ-â ré vi mèyè pâr̂â vi tâ néxâi rö pwéé mâ pâr̂â wêê nénââ, aè gö yè mâ nââ yè-ve vidù cè ki ûr̂û pâr̂â nêr̂ê-ve.”

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index