Search form

Apocalypse 2:27

27Aè nè yè mâ târ̂î winô yè-r̂é xè-i mèèjö vaö, nè yè rhagùyi-r̂é, na ûr̂û pâr̂â rhëë jë, na ûr̂û-ré na ar̂inadö ré gö cëi rai Pevaa xi-nya.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index