Search form

Apocalypse 2:5

5Tö ökâré, tâ néxâi na gèi ké bèi xi-i rö-i, mâ vipââr̂i, mâ waa vèr̂i tëë pâr̂â nêr̂ê-i ka baayê; aè nè yè yèri, gö yè mâ vi pwa yèr̂i-i mâ pè kavèè mwââ kêmör̂u xi-i xè ka tö xi-e, na ki gè da vipââr̂i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index