Search form

Apocalypse 20:4

4Gö bör̂i tö rhûû pâr̂â kaa per̂e mâ pâr̂â kâmö ré te rö-i, é bör̂i kâyâi yè-r̂é cè ké-r̂é vi rhôôr̂u. Gö tö rhûû bar̂ee ko pâr̂â kâmö ré é yörher̂e gwâ-r̂é, na pûû-é na ké ye vè avâr̂i xé-r̂é Ièsu, mâ na pûû-é na nô i Bâô, mâ pâr̂â kâmö bar̂ee paxa da tâ nôô yè bwâr̂âwê mâ kaxoo-é, mâ paxa da cëi pètâbâ rö pèr̂èmè-r̂é mâ tö néxar̂a â-r̂é. Wè cér̂é bâ mör̂u, mâ cér̂é vi winô vèâ cér̂é Kérisö kwéyë rua i mille pâr̂â nédö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index