Search form

Apocalypse 20:6

6Na kau mâmâ mâ ar̂ii na ko-r̂é, cér̂é paxa yè tö vi mör̂u tëë rö-i mör̂u ka baayê! Na da wii yè-r̂é na awir̂è né pèii mé pèkaar̂u; aè cér̂é yè pâr̂â kâmö pa nâânévâ i Bâô, mâ cér̂é yè vi winô cér̂é-é kwéyë rua tèi pâr̂â nédö ka rha mille.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index