Search form

Apocalypse 20:8

8Nè yè bör̂i wê pwa na ka pè vi mür̂ü pâr̂â névâ tö kavùè ékar̂a bwêê jë, ökâré Gog mâ Magog, mâ kâ vèâi-r̂é yè vi paa, na bör̂i ûr̂û dââwê na ké pôr̂ô xé-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index