Search form

Apocalypse 21:8

8Aè pâr̂â kâmö ré bar̂a, mâ cér̂é pa da tâ néwèi, mâ pâr̂â kâmö pa miir̂i, mâ pâr̂â pa vi yö vè mii, mâ paxa waa nô ka yaané, mâ paxa wii na pâr̂â bâô xé-r̂é, mâ pâr̂â paxa waa ar̂ii yè pâr̂â kaxoo-é, mâ rhau cér̂é pa veevee, wè nè yè kaa töö xé-r̂é na kar̂ö rhëë ka kê xè-i kêmör̂u mâ sufre, ökâré pèkaar̂u pèii mé.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index