Search form

Apocalypse 21:9

Iérusalèm Ka Döwöö

9Tèi nédèè, na pwa yèr̂i-nyâ na dèxâ rai pâr̂â angéla paxanii na ma kaar̂u pa wê tö xar̂a pâr̂â mwâ rhëë ka rhâri xè-i pâr̂â bwêêpë ka kanii na ma kaar̂u. Gövu bör̂i vi tëvë vèâ gövu-é, na bör̂i êr̂ê na ce, êr̂ê: «Mi, cè göi pèri yè-i bwè dowa, bwè i Arénio.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index