Search form

Apocalypse 3:1

Vi Pur̂â Yè Ékalésia Rö Saradi

1«Yu vèr̂i na gèi yè angéla i Ékalésia rö Saradi, êr̂ê

«Ökââ pâr̂â kââ ré na êr̂ê na ce ré ki-e pâr̂â ko i Bâô ka kanii na mâ kaar̂u, mâ pâr̂â âr̂âwir̂è ka kanii na mâ kaar̂u, êr̂ê Gö wê tâwai pâr̂â nêr̂ê-i, ökâré na wii na rhenô né-i êr̂ê, gè mör̂u, aè gè dè pèii mé rö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index