Search form

Apocalypse 3:10

10Gè wê târ̂î-e nô né ké bâ mör̂ö xi-i wa-nya, tö ökâré, gö yè mâ târ̂î-i bar̂ee na gènyâ tèi nédaa né waa yeyèè, ré yè pwa rö-a bwêê jë wânii, cè ki mâ waa yeyèè yè pâr̂â kâmö pa cuè rö-a bwêê jë.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index