Search form

Apocalypse 3:12

12“Ö kâmö ré vigâr̂â, gö yè mâ pugèwè-è vè rhea né mwâ ka ar̂ii i Bâô xi-nya, nè yè da vi rua tëë na ce; aè gö yè mâ yu rö bwêêwé-é néé Bâô xi-nya, mâ népèè névâ i Bâô xi-nya, ökâré Iérusalèm ka mö ké döwöö ka wê vi ria mi xè nékö xè-i mi Bâô xi-nya, mâ néé-nya ka mö ké döwöö.”

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index