Search form

Apocalypse 3:18

18Gö bör̂i pur̂â i cè gèi urhii rai-nya mwâné mii ré é âr̂â rö kêmör̂u, cè gèi kigör̂ödiwi, mâ pè pâr̂â cur̂i ka uèuu cè gèi pè cur̂i-i, cè ki da tö vèa na ké köö xi-i na gè vâr̂â bwar̂i, urhii bar̂ee dèxâ rhëë né pièmè cè ku-r̂u rhî na duö pièmè-i cè ki gè wê rhî.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index