Search form

Apocalypse 3:7

Vi Pur̂â Yè Ékalésia Rö Filadéléfia

7«Yu vèr̂i na gèi yè angéla i Ékalésia rö Filadéléfia, êr̂ê:

«Ökââ pâr̂â kââ ré na êr̂ê na ce ka Ar̂ii, ce ka Avâr̂i,

Ce ré tö xar̂a kii i David,

Ce ré cîî, nè bör̂i yèri kâmö ka yè yâwîî,

Aè ce ré yâwîî, nè bör̂i yèri kâmö ré yè cîî, êr̂ê,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index