Search form

Apocalypse 4:10

10cér̂é bör̂i tâ nôô ria na pâr̂â paxa béâr̂i pa tâwarè rha kâmö na ma kavùè rö némèè-è, rö kaa cuè xi-e, mâ rhawir̂i-r̂é ria yè-è, wè ce ré bâ mör̂u waavi aau, aè cér̂é yer̂e pâr̂â bwaar̂a kör̂öna xé-r̂é rö némèè kaa cuè, êr̂ê:

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index