Search form

Apocalypse 5:12

12Wè cér̂é êr̂ê xè-i mêr̂ê aʼ xé-r̂é ka kau, êr̂ê:

«Na pâr̂i yè Arénio ré é yö vè mii-e

Na ké yè cëi awir̂è,

Mâ lèèwi, mâ gaamëë, mâ mör̂ö,

Mâ vi pè kau, mâ rhîrhér̂é, mâ ëi!»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index