Search form

Apocalypse 6:11

11É bör̂i nââ yè-r̂é vidù dèxâ cur̂i ka uèuu, mâ é êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê, é yè târ̂î wîr̂î nédaa ka ubwa kwéyë rua na ké yè wê rhau yexèvè na ké pôr̂ô i pâr̂â pa tö vi wakè pâ ker̂e-r̂é, mâ pâr̂â pâ kaavèâi-r̂é, é yè yö vè mii-r̂é bar̂ee rö-i wêyê ka virù vèr̂i wêyê xé-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index