Search form

Apocalypse 6:15

15Aè pâr̂â ör̂ökau né bwêê jë, mâ pâr̂â kavèè, mâ pâr̂â kavèè pa vi kwéjî, mâ pâr̂â pa kigör̂ödiwi, mâ pâr̂â pa mör̂ö, mâ pâr̂â pâ kâmö yar̂i wânii, mâ pâr̂â kâmö pa kau, wè cér̂é rhau öcoé vidù rö pâr̂â mwâér̂é mâ pâr̂â jâ rö pâr̂â gwêêwè.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index