Search form

Apocalypse 6:8

8Gö bör̂i tarawaa, aè tö rhûû na tö vèa na yovar̂i ka yiuu. Pèii mé na néé kâmö ré te rö xi-e, aè na vi ua-è na névâ né pèii mé. É nââ yè-r̂u vi winô né ké yè yö vè mii ékar̂a pèkavùè bwêê jë xè-i o taua mâ aʼvè mêr̂ê, mâ pèii, mâ pâr̂â bwâr̂âwê ka vi kùxè rö-a bwêê jë.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index