Search form

Apocalypse 7:17

17Wè nè yè vi ër̂i-r̂é na Arénio, ré tö négowé né kaa per̂e mâ nè yè mâ yörhèè-r̂é na kaa pwé i rhëë né mör̂u, aè nè yè bör̂i câ vè mèr̂i pâr̂â pwêê rhëë rö pièmè-r̂é na Bâô.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index