Search form

Apocalypse 7:2

2Gö bör̂i tö rhûû dèxâ angéla na pwa mi xè-ye-a, aè na tö xar̂a pè rhùvia pètâbâ i Bâô ka mör̂u, na bör̂i aʼ i mêr̂ê aʼ xi-e ka kau yè bör̂i angéla pavùè ré é nââ yè-r̂é cè ké-r̂é waa vè yaané bwêê jë mâ nérhëë; na êr̂ê na ce, êr̂ê:

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index