Search form

Apocalypse 7:5

5wè 12.000 mille na pâr̂â kâmö é rhùvia pètâbâ xè-i mwââr̂ö i Juda; aè 12.000 mille xè-i mwââr̂ö i Rubéna; aè 12.000 mille xè-i mwââr̂ö i Gada;

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index