Search form

Apocalypse 7:9

Pâr̂â Kâmö Pa Pôr̂ô Yéyé Xè Pâr̂â Névâ Wânii

9Tèi nédèè pâr̂â kââ-ré, gö bör̂i tarawaa, aè tö rhûû pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé aau, wè é da tâwai yè vâr̂â, wè xè-i mi pâr̂â névâ wânii, mâ pâr̂â mwââr̂ö, mâ pâr̂â kâmö, mâ pâr̂â mêr̂ê aʼ xè pâr̂â névâ. Wè cér̂é rhau tömâ rö némèè kaa per̂e, mâ némèè Arénio, aè cér̂é cur̂i pâr̂â mêr̂ê ka uèuu, aè cér̂é tuwir̂i pâr̂â dee nû i néxar̂a â-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index