Search form

Apocalypse 8:11

11Aè ö néé âr̂âwir̂è-ré, wè kââ ka mèrè; na bör̂i mèrè na dèxâ ékar̂aè pèkarir̂i pâr̂â nérhëë, aè cér̂é pôr̂ô na pâr̂â kâmö pa wê mé xè-i pâr̂â rhëë ré ka dö mèrè.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index