Search form

Apocalypse 8:3

3Na bör̂i pwa mi na dèxâ angéla mâ vi tömâ rö kaa per̂e né kaa yâmar̂a, aè na tö xar̂a kavèè kêmör̂u mwâné mii; é bör̂i nââ yè-è pâr̂â kêê ka borhêê ka pôr̂ô, cè ki nââ vè rhaaxâ pâr̂â pwaér̂ö i pâr̂â paxa vi rheewaa-r̂é rö bwêêwé kaa yâmar̂a mwâné mii rö némèè kaa per̂e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index