Search form

Apocalypse 8:5

5Aè na pè mwâ pè pur̂uu borhêê na angéla, mâ pè rhâri i kêmör̂u xè kaa yâmar̂a, na bör̂i yer̂e ria na bwêê jë, na bör̂i wê pwa na pâr̂â nör̂ö, mâ pâr̂â mêr̂ê tëvë, mâ pâr̂â kaye mâ kangarè.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index