Search form

Apocalypse 9:17

17Na ûr̂û-ré bar̂ee, wè gö tö rhûû pâr̂â yovar̂i rö ka êr̂ê vèa, mâ pâr̂â kâmö ré te rö xé-r̂é, wè na wii na mêr̂ê-r̂é ka ûr̂û kêmör̂u pè cur̂i pèè wââ-r̂é, mâ wakini, mâ sufre, aè gwâ pâr̂â yovar̂i, wè na ûr̂û gwâ pâr̂â liona; aè na tù rua mi xè néwâ-r̂é na kêmör̂u, mâ pur̂uu mâ sufre.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index