Search form

Apocalypse 9:19

19Wè awir̂è né pâr̂â yovar̂i, wè na tö pâr̂â néwâ-r̂é, mâ pâr̂â mèè mar̂a xé-r̂é; wè na ûr̂û pâr̂â mârhùr̂ii na pâr̂â mèè mar̂a xé-r̂é, mâ na wii na gwâ mèè mar̂a xé-r̂é, cér̂é bör̂i waa vè yaané xè-i pâr̂â kââ-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index