Search form

Apocalypse 9:20

20Aè pa örua xè-i pâr̂â kâmö ré é da yö vè mii-r̂é xè-i pâr̂â pèii-ré, wè cér̂é da vipââr̂i xar̂a pâr̂â nêr̂ê né néxar̂a â-r̂é, wè cér̂é tâ nôô yè pâr̂â u, mâ pâr̂â kaxoo mwâné mii mâ mwâné mè, mâ vaö, mâ pèyaa mâ kêê, wè pâr̂â kââ ka da tâwai ké yè rhî, mâ pwêr̂ê mâ vâr̂â;

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index