Search form

Apocalypse 9:5

5É kâyâi yè-r̂é bar̂ee êr̂ê, cér̂é yè da yö vè mii-r̂é, aè é yè yömör̂ui-r̂é rö tèi pâr̂â var̂ui ka kanii; aè ö ké bwêêpë xé-r̂é, wè na ûr̂û ké bwêêpë i ö kâmö ré na rhöwöxè-è na pwévinyôr̂ô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index